Regulamin zakupów w sklepie MAK STUDIO

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.makstudio.pl należący do firmy Studio Mebli Mak A. Cz. K. Markowscy Sp. C., założonej w 1999 roku z siedzibą przy ul. Hanowskiego 9/50 w Olsztynie. Firma posiada numer REGON: 510828780 oraz numer NIP 739-29-87-104 Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

 1. Sklep.makstudio.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Wyjątek stanowić mogą oferty specjalne, promocje i wyprzedaże.
 3. Każdy produkt posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski, chyba że opis stanowi inaczej.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Sklep MakStudio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, usuwania nieaktualnych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a właścicielem sklepu, firmą Studio Mebli Mak S.c.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu paragonu lub faktury VAT.
 10. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie wystawiona faktura VAT bez podpisu odbiorcy.
 11. W przypadku tapet sugerujemy przed zakupem konsultacje z fachowcem co do ilości zakupionych rolek, gdyż niektóre z nich mają dość znaczne przesunięcie, co może spowodować zamówienie niewystarczającej ilości rolek.
 12. Produkty sprowadzane są pod indywidualne zamówienie klienta i po „Przyjęciu zamówienia do realizacji” nie ma możliwości jego modyfikacji.
 13. W przypadku rezygnacji klienta z towaru po „Przyjęciu zamówienia do realizacji” a przed odbiorem traci on zaliczkę w wysokości 40 % wartości towaru.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom.
 3. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać na stronie sklepu MakStudio.pl wysyłając zamówienie na adres Email sklep@makstudio.pl
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu na konto MakStudio.pl przynajmniej 40% zaliczki.
 • w przypadku płatności przelewem bezpośrednio na konto MakStudio S.C. - po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
 • w przypadku zamówień płatnych poprzez system Dotpay.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Dotpay.pl kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

3. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).
4. W przypadku błędu w cenie lub opisie, sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówień zawierających niewłaściwe informacje. Klient otrzyma pocztą elektroniczną propozycję podtrzymania umowy z właściwymi danymi lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi zamówienie zostanie anulowane.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
 2. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 4. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie (nie w trakcie realizacji zamówienia) . Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.sklep.makstudio.pl
 6. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Makstudio.pl.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.